Záznam z konference ČMSZP

 

Záznam z moderované diskuze z konference „Budoucnost českých zemědělců v horských a podhorských oblastech“, které se účastnil ministr zemědělství pan Ing. Marian Jurečka.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.