Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016

Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence osázené plochy máku a konopí, zelená nafta, jednotná kategorizace DJ a VDJ, zápočty odchylek výměry atd.). Paní poslankyně přislíbila svoji aktivní účast na dalších jednáních a taktéž při řešení stávajících problémů a podnětů komise.

Zápis ZDE: http://cmszp.cz/content/uploads/2015/07/Zápis-z-83.-jednání-ABK-MZe.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.