Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ

PACHT

Zemědělci, kteří uzavřeli speciální pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky, na které měla být podána žádost o zařazení do PRV do

  • agroenvironmentálně-klimatického opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo
  • do opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.),

mají za povinnost doložit do 30. června 2016 na SPÚ kladné Rozhodnutí o zařazení vystavené Státním zemědělským intervenčním fondem k danému opatření.

V opačném případě pozbývá pachtovní smlouva platnosti a  účinnosti k 1. říjnu 2016!

(viz článek č. 4 této smlouvy) 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.