Schválení obálky na citlivé komodity, aneb co se změnilo oproti roku 2015?

Ministr zemědělství 9. listopadu schválil podporu na citlivé komodity, a to ve výši 3,5 mld. Kč. Některé komodity oproti roku 2015 však pocítí změnu.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se oproti předchozímu období značně navýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, od roku 2015 se každoročně blíží částce 3,5 miliardy korun.

Jak však ukazuje níže uvedená tabulka, podpora oproti roku 2015 u jednotlivých komodit povětšinou klesala, a to v některých případech až o 12% (podpora bílkovinných plodin). Razantně také klesla podpora masných telat, a to o 7% na částku 9 312,99 VDJ/Kč. Je třeba si uvědomit, že tato částka je uvedena pro jednu VDJ, a pro srovnatelnost například s podporou pro dojnice, je třeba ji ještě přepočítat koeficientem 0,4 (skot ve věku do 6 měsíců). Celková částka za „kus“ masného telete pro rok 2016 je tedy 3 725,20 Kč (pro dojnici 4 079,87 Kč).

SektorSazby 2016Sazby 2015ZměnaJednotky
Škrobové brambory16268.8617215.79-946.93Kč/ha
Chmel17194.3517356.73-162.38Kč/ha
Ovoce velmi vysoká pracnost13849.9613734.02115.94Kč/ha
Ovoce vysoká pracnost8495.289491.99-996.71Kč/ha
Zelenina velmi vysoká pracnost12039.9713183.82-1143.85Kč/ha
Zelenina vysoká pracnost5002.943662.371340.57Kč/ha
Konzumní brambory4891.145411.71-520.57Kč/ha
Cukrová řepa7430.457874.13-443.68Kč/ha
Bílkovinné plodiny3254.513711.07-456.56Kč/ha
Masná telata9312.9910001.78-688.79Kč/VDJ
Dojnice4079.873678.77401.1Kč/VDJ
Ovce a kozy3524.893670.3-145.41Kč/VDJ

Dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS) bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě Jednotných žádostí, které se podávají každoročně od poloviny dubna do poloviny května.

vcs

Z výše uvedeného grafu je patrné, že pouze tři citlivé komodity posílily. V případě zeleniny vysoké pracnosti o 37% na celkovou částku 5 002,94 Kč/ha a v případě dojnic o 11% na 4 079,87 Kč/VDJ. Podpora ovoce s velmi vysokou pracností je oproti roku 2015 skoro beze změny a podpora ostatních komodit v rámci VCS klesla.