Poslední vydaná rozhodnutí k Jednotné žádosti v roce 2016

Informace SZIF

Dnešního dne začal SZIF vydávat  rozhodnutí na dobrovolnou  podporu vázanou na produkci  –  dojnice.

Jedná se o poslední rozhodnutí k dotacím v rámci Jednotné žádosti 2016 vydávaná ještě v letošním roce.

 

Výše sazby je stanovena na 3 679,92 Kč/VDJ.

 

Celková částka na tuto podporu je 1,4 miliardy korun. O dotaci letos požádalo 1 889 žadatelů. Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.