Nabídka spolupráce Ing. Františka Mušky, Ph. D. – efektivní ochrana rostlin

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům stojí zemědělské podniky každoročně značné finanční částky. Možnosti jejich snížení je využití metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace. Ošetření se provádí na základě skutečného infekčního tlaku choroby nebo škůdce během vegetace. Zabezpečí se efektivní zabránění rozšíření škodlivých činitelů pěstovaných rostlin při současném minimalizování počtu chemického ošetření.

Phytophtora_infestans-effectsNejjednodušším, ale málo efektivním způsobem je provádění ochrany na základě vývojových fází rostliny bez ohledu na skutečný infekční tlak škodlivého činitele. Základním problémem je stanovení skutečného infekčního tlaku. Jsou rozpracovány metody, které pracují s řadou faktorů (fenologie plodiny, průběh počasí), ale konečné rozhodnutí nechávají na pěstiteli. Metody správné integrované ochrany rostlin ovšem pracují s konkrétními jasnými pojmy – neošetřovat, ošetřovat, a když ošetřovat – jakým přípravkem. Takové metody slouží jako skutečná služba pro zákazníka, které umožní skutečně efektivní ochranu rostlin. Ošetřuje se pouze v případě skutečného tlaku škodlivého činitele.

Takovou cestou k efektivní ochraně rostlin je využití metod Ing. Antonína Mušky, majitele firmy PAS Brno. Autor se touto problematikou zabývá již více než čtyřicet let. Dlouhá léta pracoval na ÚKZÚZ Brno a ÚKSÚP Bratislava. Pracoval také jako agronom specialista pro ochranu rostlin na ŠM Hubice (bývalý okres Dunajská Streda). Od roku 1961 zpracoval Ing. Antonín Muška celou řadu metod, které jsou využívány za přímé spolupráce autora. V letech 1975 – 79 zpracovával centrálně prognózu a signalizaci pro plíseň bramborovou na bramborách pro území České republiky. Na Slovensku zpracovával centrálně následující choroby zemědělských plodin a kultur: plíseň bramborová na bramborách (1983 – 92), peronospora, padlí a plíseň šedá na révě vinné (1985 – 92) a peronospora na chmelu (1987 – 92). Některé metody byly také ověřovány v zahraničí (Maďarsko a Norsko). Autor je nositelem tří osvědčení metod signalizace Ministerstva zemědělství SR.

stanice

V současnosti na Slovensku Ing. František Muška, Ph. D. spolupracuje s firmou Zenagro Trnava (Trstínská 10, 917 01 Trnava, http://www.zenagro.sk).

Využitím uvedených metod pěstitel dosáhne následující úspory. Jednak v roce, kdy infekční tlak uvedeného škodlivého činitele není, neprovádí ošetření. V roce, kdy je naopak infekční tlak vysoký, se zabezpečí správný sled ošetření a tím i kvalitní ochrany porostů.

Z Vaší strany je nutná spolupráce pravidelným hlášením: 1. úhrnu týdenních srážek, 2. fenologie sledovaných plodin a 3. provedené ochrany.

Dále jsou uvedeny reference na využívání uvedených metod a seznam škodlivých činitelů na jednotlivých plodinách, pro které je zpracována prognóza a signalizace.

Reference:

  1. Firma Zenagro Trnava, Zemědělské podniky bývalého okres Trnava (Ing. Jozef Zvolenský Trstínská 10, 917 01 Trnava, tel. 033/5532342, zenagro@nextra.sk, http://www.zenagro.sk.)
  2. ZVOLENSKÝ Jozef: Zhodnotenie ochrany viniča v roku 2004. Agro č.1/2006
  3. ZVOLENSKÝ Jozef: Vyhodnotenie chemickej ochrany proti škodlivým činiteľom v niektorých poľnohospodárskych plodinách za rok 2005. Naše Pole, 5/2006
  4. V České republice uvedené metody využívají ŠZP Žabčice, Vinofrukt a. s. Dolní Dunajovice, Ing. Zdeněk Jakubčík Šakvice (rajčata) atd.

 

Metody jsou zpracovány pro následující škodlivé činitele:

Plodina Škodlivý činitel
Obecné prognózy
Drátovci
Chrousti
Polní plodiny
Brambory Plíseň bramborová
Ozimá pšenice Stéblolam
Padlí
Cukrovka Mšice
Cerkospora
Padlí
Slunečnice Plíseň šedá, hlízenka obecná
Mšice
Trvalé kultury
Réva vinná Plíseň révová
Padlí révové
Plíseň šedá
Obaleči
Jabloň Strupovitost
Padlí
Obaleč jablečný
Meruňka Hnědá skvrnitost meruněk
Broskvoň Kadeřavost
Padlí broskvoňové
Třešeň, višeň, meruňka Moniliová spála
Chmel Peronospora chmelová
Zelenina
Rajčata Plíseň bramborová
Cibule Plíseň cibulová
Okurka Plíseň okurková

 

Kontakt:

Ing. František Muška, Ph. D.,
Táborská 21, Brno, 615 00,
tel. 534 009 348,
mobil. 607 187 895,
muska34@email.cz

Přílohy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.