Kompenzace Sucha 2015 – nápočet kusů/VDJ

Za účelem přípravy žádosti dotačního programu Sucho byl v IZR vytvořen speciální nápočet VDJ k 31.8.2015 zahrnující i VDJ prasat. Tento nápočet je k dispozici v menu IZR – Vyhledávání a přehledy/Intenzita chovu nová – Dotační titul: Sucho 2015. Původně uvažovaný typ výpočtu LFA neobsahuje nápočet VDJ prasat.

Od středou 8. 6. 2016 lze také na Portálu farmáře generovat počty VDJ včetně prasat. 

Prasata

Aktualizované návody na stránkách MZe a SZIF:

Na stránkách MZe (šestý odkaz):

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

 

Na stránkách SZIF (třetí odkaz): 

https://www.szif.cz/cs/rizika

 

Žadatelé momentálně hlásí zprávy o velkých zpožděních až nedostupnosti při generování nápočtů. Vše je prý zapříčiněno kombinací zájmu žadatelů o různé dotační tituly s vazbou na IZR a plošným testováním systému. Dnes odpoledne (14. 6. 2016) by měla být provedena úprava, která jednotlivé procesy rozdělí do různých „front“, což by mělo mít za následek zlepšení chodu generování nápočtů.

 

Zdroj: Zpráva  Ing. Jiří Hojer (ředitele odboru živočišných komodit MZe ČR)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.