Informace pro žadatele AEKO

Dne 17. května 2016 jsme psali článek o žadatelích v rámci AEKO, kteří dostali sankci za porušení intenzity. Nyní je na stole řešení v podobě odvolání či přezkumu. 

aeko

Do výpočtu intenzity chovu se nezapočítávají nepasená ustájená zvířata evidovaná na hospodářství žadatele.Žadatel je proto dle Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. povinen rozdělit v ústřední evidenci IZR pasená a ustájená nepasená zvířata do samostatných hospodářství nebo stájí.

Pokud tak žadatel neučinil, započítala se mu do výpočtu i ustájená nepasená zvířata a tím mohlo dojít k porušení podmínky intenzity (nejvýše 1,15 VDJ na ha trvalého travního porostu) z čehož plyne sankce.

Takovýto žadatel nyní může podat odvolání (do 15 dnů od doručení rozhodnutí)  či po uplynutí 15 dnů od doručení rozhodnutí tzv. žádost o přezkum na SZIF. Pokud tak učiní, je třeba následně deklarovat veškeré skutečnosti. V rámci odvolání (či přezkumu) je pak třeba očekávat tzv. kontrolu na místě ze strany SZIF, která bude kontrolovat existenci stájí, sklizňové kapacity, evidenci hnojení atd.

 

Přílohy

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.