ČMSZP podepsal kolektivní smlouvu na rok 2017

Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů uzavřel tento měsíc kolektivní smlouvu na rok 2017 s Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů České republiky

Nově:

  • Nárůst minimálních mzdových tarifů v průměru 1. – 12. tarifní stupeň ve výši 4,25 procenta,
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění v rozpětí 500 – 700 Kč měsíčně podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele,
  • možnost poskytnutí zaměstnancům tzv. zdravotního volna s náhradou mzdy v rozsahu minimálně tří dnů.

 

Celá smlouva k dispozici zde:

http://cmszp.cz/content/uploads/2015/07/KSVS-ze-ZS-CR-a-CMSZP-na-rok-2017.pdf

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.