Předpokládaný pracovní plán nového Evropského parlamentu z hlediska zemědělské a potravinářské politiky: Společná zemědělská politika; značení původu potravin; geneticky modifikované organismy; pesticidy

Volby do Evropského parlamentu proběhnout v termínu od 23-26/05/2019, již nyní se ale v řadě médií spekuluje o tématech, která by pro nový Evropský parlament a zejména pro Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova mohla být v následujících pěti letech klíčová.

Jedním z hlavních témat bude reforma Společné zemědělské politiky – noví členové Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (COMAGRI) se budou moci rozhodnout, zda přijmou již schválenou pozici COMAGRI z dubna 2019, nebo zda ji odmítnou a vypracují znovu. I v případě, že se zprávu rozhodnou přijmout a postoupit ji hlasování v plénu EP na podzim 2019, očekávají zástupci evropských nevládních zemědělských organizací předložení stovek pozměňovacích návrhů k dubnovému stanovisku COMAGRI. Pokud by se COMAGRI rozhodl zpracovávat stanovisko znovu, bylo by jen málo pravděpodobné, že by se reforma stihla dojednat do roku 2021. Podobná situace platí i pro nový Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COMENVI), který bude rozhodovat o osudu svého stanoviska k SZP z února 2019. Dalším zemědělským tématem pravděpodobně bude posílení ambicí zemědělské politiky v oblasti životního prostředí a klimatu (odklon od zaměření se na produktivitu ekonomický aspekt), a to mimo jiné skrze takzvanou novou zelenou architekturu SZP.

Nový parlament se bude zabývat i otázkou značení původu potravin, zejména značení země původu hlavních ingrediencí obsažených v potravinách. Pravidla pro značení země původu by měl mít na starosti nový Výbor COMENVI. Značení země původu by se mělo týkat například mléka, mléčných výrobků a masa. V nadcházejících týdnech je také očekáváno zveřejnění zprávy Evropské komise k barevnému označování pomocí tzv. semaforu (Nutri-Score), které jako dobrovolné schéma zavedla Francie, podporu má ale i ze strany Belgie a Portugalska. Podle některých médií by nová Evropská komise mohla předložit návrh EU legislativy pro tento typ značení, jehož cílem je přehledně informovat spotřebitele o výživových hodnotách potravin. Návrh legislativy by pak byl diskutován právě novým Evropským parlamentem.

Dalším tématem by měla být nová generace geneticky modifikovaných organismů a diskuse k pravidlům pro nové šlechtitelské techniky. Již nyní se řeší otázka, zda by se na nové šlechtitelské techniky měla vztahovat stejná striktní EU pravidla, jako na geneticky modifikované organismy. I zde se očekává návrh EU legislativy ze strany Evropské komise a následná diskuse v Evropském parlamentu.

V neposlední řadě se očekává diskuse i k problematice pesticidů. Evropská komise by do konce června 2019 měla zveřejnit zprávu poskytující doporučení pro revizi EU legislativy pro prostředky na ochranu rostlin a pro rezidua pesticidů v potravinách. Přestože pravidla na posílení transparentnosti již byla v uplynulých týdnech přijata v rámci diskuse o Obecném potravinovém právu, ze strany Komise je po volbách do Evropského parlamentu očekáváno předložení ještě přísnějších pravidel.

Zdroj: AGRIEU