Aktuality z EU

Vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem nadále pokračují, přetrvává nedohoda stran zeměpisného značení, přístupu na trh pro mléčné výrobky, či posílení přístupu na trh pro cukr

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan v minulém týdnu uvedl, že vyjednávání o obchodní dohodě s Mercosurem budou ještě pokračovat, EU a země Mercosuru se stále neshodly na některých citlivých zemědělských otázkách včetně chráněného zeměpisného značení, snahy o posílení přístupu na trhy zemí Mercosuru pro mléčné výrobky z EU, či snahy o posílení přístupu na trhy EU pro cukr ze zemí Mercosuru. Evropští producenti cukru s požadavky Mercosuru na posílení přístupu na EU trh nesouhlasí, obrátili se proto na rumunského ministra zemědělství Petra Daeu i komisaře Hogana s žádostí o nastavení cla alespoň ve výši 98 EUR za tunu. Podle Evropské asociace výrobců cukru by se přísun cukru na evropský trh téměř ztrojnásobil, čímž by došlo k narušení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

O novinkách ve vyjednávání s hovězím masem už jsme Vás informovali v rámci minulého týdne.

Více informací zde.

Ministři zemědělství diskutovali o Společné zemědělské politice, podpořili méně časté kontroly plnění národních strategických plánů

Ministři zemědělství členských států EU se dne 14/05/2019 sešli na Radě EU, jedním z hlavních diskutovaných témat byla Společná zemědělská politika po roce 2020, konkrétně nový prováděcí mechanismus SZP.  Podle Evropské komise by členské státy měly každoročně poskytovat hodnocení plnění národních strategických plánů, zástupci řady členských států ale podporují méně časté kontroly s cílem snížit administrativní zátěž politiky.

Z diskuse ministrů vyplynulo:

Podpora zachování adekvátního rozpočtu: IE, ES, EE, CY, HU

Podpora dosažení dohody k VFR před dalším reálným posunem ve vyjednávání o SZP: ES, FR, AT, NL, EL, PL, HU

Podpora méně častých kontrol plnění národních strategických plánů: FR, LV, AT, IT, PL, LT, EL, MT, SI, SK, EE, HU, DE, CZ, EE, LU

Podpora každoročních kontrol plnění národních strategických plánů: ES, SE, FI, NL

Obava z renacionalizace politiky: FR, ES

Podpora zjednodušení: DE, PL, BE, SI, DK

Podpora nových zelených a digitálních technologií s cílem dosažení uhlíkové neutrality: LV, IE, PL, BG, IT

Podpora výzkumu a investic do lidského kapitálu: BE, HU, FI, EE, BG

Odmítnutí krácení rozpočtu pro II. Pilíř v kontextu posílených požadavků na ochranu klimatu a životního prostředí: PT, EE

Podpora zalesňování v kontextu posílení sekvestrace uhlíku: UK, IE, PL, PT, HU, SI, SK, NL, ES

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan uvedl, že hodnocení plnění národních strategických plánů by měla probíhat každý rok s cílem stanovit konkrétní, věrohodné, měřitelné a hodnotitelné závazky. Stran požadavků na zajištění adekvátního rozpočtu komisař uvedl, že toto rozhodnutí nyní mají v rukou premiéři členských států EU.

Soudní dvůr Evropské unie zrušil rozhodnutí Evropské komise o polských daních v maloobchodním potravinářském sektoru 

Tribunál Soudního dvora Evropské unie (SDEU) uznal dne 16/05/2019 polskou maloobchodní daň jako legální. Zrušil tak rozhodnutí Evropské komise z roku 2017, která rozhodla o pozastavení vymáhání daně schválené polským Parlamentem v roce 2016. PL se rozhodlo téměř osvobodit od daní maloobchodní společnosti s ročním obratem nižším než 4 miliony €, pro společnosti s obratem mezi 4 miliony € a 40 miliony € uplatnilo sazbu daně 0,8 %, a pro podniky s dosaženým ročním obratem přes 40 milionů € zvýšilo daň na 1,4 %. Komise v rámci šetření došla k závěru, že daň představuje nezákonnou státní podporu místním maloobchodníkům, a označila ji za diskriminační. Podle SDEU ale pouhé uplatnění daňové sazby samo o sobě neznamená existenci selektivního zvýhodnění, Komise tedy dotčené opatření nesprávně označila za státní podporu. Podobný případ zavedení daní v maloobchodním potravinářském sektoru Komise nyní šetří i na Slovensku a v Maďarsku.

Více informací zde.

Evropská komise prodloužila termín pro podávání žádostí o zemědělské dotace do 15. června 2019

Evropská komise dne 14/05/2019 s ohledem na požadavky členských států přijala rozhodnutí prodloužit lhůtu pro podání žádostí o podporu pro zemědělce, kteří mají nárok na přímé platby a na podpory v rámci programu rozvoje venkova. Původní termín pro podání žádostí byl 15/05/2019, Komise termín prodloužila do 15/06/2019 s cílem poskytnout zemědělcům větší flexibilitu. Členské státy, které se rozhodnou využít prodloužené lhůty, ale musí podle komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana zajistit dodržování všech pravidel řádného finančního řízení.

Evropská komise zveřejní studii posuzující dopady Společné zemědělské politiky na klimatické změny a produkci emisí skleníkových plynů v červenci 2019

Institut pro evropskou environmentální politiku (IEEP) společně s WWF vyzval v první polovině května 2019 Evropskou komisi k zveřejnění studie, kterou IEEP zpracoval v listopadu 2018, a která od té doby stále nebyla Evropskou komisí zveřejněna. Komise původně uvedla, že studii zveřejní do 21/06/2019, což bylo ze strany IEEP a WWF kritizováno – obě organizace požadovaly co nejdřívější zveřejnění studie, která by tak mohla sloužit jako podklad k jednání ministrů zemědělství o SZP. Komise ale nakonec termín odložila, studie by měla být zveřejněna v průběhu července 2019.

Společnost Bayer musí vyplatit více než 2 miliardy $ jako odškodné za způsobení onemocnění rakovinou v důsledku používání herbicidu Roundup

Společnosti Bayer AG bylo dne 13/05/2019 uloženo vyplatit dosud nejvyšší částku, více než 2 miliardy $, manželům, kteří žalovali společnost zato, že onemocněli rakovinou v důsledku používání herbicidu Roundup. Už v březnu 2019 bylo Bayeru uloženo zaplatit v podobném případě odškodnění ve výši 80 milionů $, v roce 2018 byl Bayer žalován o 289 milionů $. Bayer v USA čelí více než 13.000 podobných žalob. Více informací zde.

Ministři zemědělství diskutovali o situaci na trhu s ovocem a zeleninou se zaměřením na situaci u jablek a hrušek

Ministři zemědělství během Rady EU projednávali dne 14/05/2019 situaci na trhu s ovocem a zeleninou, zejména se zaměřením na nadprodukci jablek a hrušek. Sektor nepříznivě ovlivnilo uzavření ruského trhu i nárůst produkčních nákladů, produkce navíc byla v loňském roce vyšší, což vedlo k poklesu cen. Ceny jablek a hrušek klesly na úroveň o 15 % nižší, než je víceletý průměr. Export jablek klesl o 10 %, u hrušek došlo k poklesu až o 17 %, situaci navíc komplikují velké skladové zásoby těchto komodit. BE, PL, SI a HU vyjádřily obavy a zájem o podporu ze strany Komise, podle DE je situace sice nepříznivá, Komise by ale neměla přistupovat k zavádění mimořádných opatření.

Více informací zde.