Aktuality z EU

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova doufá v uzavření dohody k Společné zemědělské politice do konce roku 2019

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan nadále doufá v uzavření dohody k SZP po roce 2020 do konce letošního roku. Komisař Hogan vyzval nové členy Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova k přijetí zprávy schválené v dubnu 2019, a to i v případě, že by zpravodajové zodpovědní za jednotlivá stanoviska neobhájili v rámci nadcházejících voleb do Evropského parlamentu (23-26/05/2019) své mandáty. Komisař dále podpořil Radu EU v přijetí obecné dohody do konce června 2019. To by podle komisaře umožnilo dosáhnout dohody k SZP ještě před koncem roku 2019. Podle některých neoficiálních informací je ale nepravděpodobné, že by Rada dosáhla obecné dohody do konce rumunského předsednictví, tedy do konce června 2019.

Český ministr zemědělství vyzval k zavedení přechodného období před vstupem nových pravidel Společné zemědělské politiky v platnost

Český ministr zemědělství Miroslav Toman vyzval v minulém týdnu v rozhovoru s evropskými zemědělskými periodiky k zavedení přechodného období před vstupem nových pravidel SZP po roce 2020 v platnost. Podle Tomana hrozí, že členské státy nedosáhnou dohody o budoucím rozpočtu Evropské unie do podzimu 2019, přičemž vyjednávání o SZP je navázáno na vyjednávání o rozpočtu. Toman v tomto kontextu uvedl, že kromě zavedení přechodného období, které by mělo zajistit hladký přechod mezi současnými a novými pravidly SZP, považuje za klíčové i zajištění adekvátního rozpočtu pro SZP po roce 2020. Bez dostatečného rozpočtu podle Tomana nebude možné dostát stále ambicióznějším požadavkům v oblasti například ochrany životního prostředí a klimatu.

 Belgický europoslanec Marc Tarabella podpořil odmítnutí legislativních návrhů Komise pro Společnou zemědělskou politiku. Podle Tarabelly je legislativní návrh Komise neuspokojivý, měl by být odmítnut a vypracován znovu. Tarabella nesouhlasí například s návrhem Komise na zavedení národních strategických plánů, což by podle Tarabelly mohlo vést k renacionalizaci celé zemědělské politiky v EU. Zemědělský sektor podle Tarabelly potřebuje dlouhodobou vizi, belgický europoslanec proto odmítá neustálé reformy a zásadní změny zaváděné v rámci každého nového programovacího období.

 Německá sociálně demokratická strana vyzvala k posílení členských příspěvků Německa do rozpočtu Evropské Unie

Německá sociálně demokratická strana (SPD) vyzvala k posílení členských příspěvků Německa do rozpočtu EU. Posílení členského příspěvku by podle SPD mohlo pomoci zajistit dostatečný rozpočet pro Společnou zemědělskou politiku. Adekvátní rozpočet by měl být zajištěn i pro kohezní politiku (politika soudržnosti), financování z těchto zdrojů by ale po roce 2021 mělo být lépe zacílené na podporu rozvoje venkovských oblastí, aniž by docházelo k přílišné administrativní zátěži.

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY Směrnice o nekalých obchodních praktikách byla zveřejněna v Úředním věstníku, v platnost vstoupí dne 30/04/2019

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17/04/2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci byla zveřejněna dne 25/04/2019 v Úředním věstníku EU. Směrnice vstoupí v platnost dne 30/04/2019. Směrnice bude chránit veškeré dodavatele s celkovým obratem menším než 350 milionů €, přičemž poskytuje seznam 10 zcela zakázaných nekalých obchodních praktik.

Směrnice dostupná zde.

Evropský parlament požaduje přijetí přísnějších pravidel na ochranu opylovačů

Skupina více než sta europoslanců napříč politickými frakcemi požaduje, aby Evropská komise uložila členským státům EU povinnost přijmout zvláštní pravidla pro hodnocení škodlivosti pesticidů pro všechny opylovače. O schválené kompromisní verzi tzv. Bee Guidance document se bude hlasovat na Stálém výboru EK pro rostliny zvířata, potraviny a krmiva (SCOPAFF) ve dnech 20-21/05/2019. Dle vyjádření belgického europoslance Barta Staese (Zelení) návrh dokumentu EK vylučuje posouzení chronické toxicity a rizik pro skupinu opylovačů, jejichž hodnocení bylo klíčovým faktorem vedoucím k rozhodnutí EK o zákazu použití 3 neonikotinoidů na volném prostranství. Poslanci EP požadují přijetí dokumentu v plném znění tak, aby všechny pesticidy podléhaly testům, zejména s ohledem na toxicitu pro opylovače. Dle vyjádření komisaře pro bezpečnost potravin Vytenise Andriukaitise by plán EK neoslabil ochranu včel, a zahrnoval by testy toxicity specificky pro včely medonosné. Vyloučeno by naopak mělo být hodnocení rizik pesticidů pro divoké včely a larvy, stejně jako pro ostatní opylovače.

Více informací zde.

 Nastávající události:

06-08/05/2019 – Setkání expertů pro veterinární oblast, Crainova (Rumunsko)

13/05/2019 – Konference k budoucnosti SZP, Brusel

14/05/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

23-26/05/2019 – Volby do Evropského Parlamentu

09-11/06/2019 – Konference zaměřená boj proti africkému moru prasat, Bukurešť

18/06/2019 – Rada pro zemědělství a rybolov

01/07/2019 – Finské předsednictví v Radě EU