Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor

Rada ministrů zemědělství: Většina ministrů zemědělství podpořila zachování silného II. pilíře pro programy rozvoje venkova, a odmítla navrhované krácení rozpočtu. Silný II. pilíř je podle AT také zárukou produkce kvalitních potravin. AT ministryně Elisabeth Köstinger k produkci kvalitních potravin uvedla, že je nyní čas odvrátit pozornost od kvantity a velkých ploch směrem k vyšší kvalitě produkce. Ministři podpořili posílení role producentů v rámci potravinového dodavatelského řetězce, Köstinger uvedla, že bez investic a posílení přidané hodnoty v potravinovém dodavatelském řetězci bude mnoho producentů nekonkurenceschopných.

Adekvátní úroveň financování SZP podpořilo PL, MT, SK, IE, IT, FR, GR, LT, DE a ES, proti škrtům v II. pilíři nejvíce vystoupilo PL, FI, LV a EE. Investice do infrastruktury, např. digitalizace, za klíčové označili ministři a zástupci DE, FI, PL, ES, RO a CZ. Řada ministrů zdůraznila nezbytnost v transferu technologií s cílem podpořit malé zemědělce, zástupci SK, CZ, DK a NL v reakci na to uvedli, že podpora malých zemědělců nesmí být diskriminační vůči velkým zemědělským podnikům.

Při příležitosti neformální Rady ministrů zemědělství proběhlo i setkání zemědělských expertů členských států EU, kteří diskutovali zejména dvoustránkový „state of play“ dokument (informovali jsme zde). Podle většiny expertů na SZP by mělo být zastropování přímých plateb implementováno pouze na základě dobrovolnosti. Implementace zastropování tak, jak je navrženo, by totiž byla příliš komplikovaná. Hlavní komplikace tkví podle expertů zejména v případě odečtů nákladů na zaměstnanost – členské státy by musely zjišťovat, kdo je zaměstnán na které farmě, na jaký typ smlouvy, a jak vysoké jsou náklady na jeho činnost. Experti se také shodli na tom, že tzv. eko-schémata by měla být dobrovolná, a to nejen pro zemědělce, ale i pro členské státy. Nejednotnost ale panuje v otázce dobrovolných plateb na produkci (VCS). Část expertů se domnívá, že VCS platby narušují hospodářskou soutěž, a chtějí tyto podpory ukončit, zatímco druhá část expertů podporuje jejich zachování, a odmítá navrhovaný pokles obálky na 10 + 2 %. Problematika SZP bude hlavním tématem diskuse během příštího Zvláštního zemědělského výboru (SCA) dne 01/10/2018.

Evropský hospodářský a sociální výbor vyzval k navýšení národních příspěvků členských států do rozpočtu Evropské Unie na 1,3 %

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) v rámci diskuse s komisařem pro rozpočet a lidské zdroje Güntherem Oettingerem vyzval k navýšení národních příspěvků členských států do rozpočtu EU na 1,3 % HNP. Podle prezidenta EHSV Luca Jahiera návrh Komise na navýšení příspěvků (Komise navrhuje 1,114 % HNP, informovali jsme zde) pozbývá ambici, a není adekvátní reakcí na volání po silném rozpočtu, který je nutno v kontextu nových výzev EU (migrace, obrana) zajistit. Komisař Oettinger na výzvu EHSV reagoval prohlášením, že navýšení na 1,3 % není řešením z důvodu neochoty řady členských států jakkoli navýšit příspěvky do rozpočtu, prosazení vyšších členských příspěvků než 1,114 % HNP Oettinger nepovažuje za proveditelné. Komisař Oettinger dále uvedl, že v kontextu Brexitu a nových výzev EU není možné vyhnout se krácení rozpočtu v SZP ani v kohezní politice

Zdroj: agrieu.cz