Identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců.

ÚZEI se zabývá sběrem dat o identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců. Výsledky dotazníku budou jedním z podkladů ke tvorbě SWOT analýzy při přípravě nové společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na roky 2021+.

Dotazník je dostupný na odkazu https://goo.gl/forms/Zg4KgPpybkiRinPK2

Vyplňovat můžete do 31.8.2018.