Ekologické sady a jejich produkce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je Ministerstvem zemědělství pověřen ke sběru dat o ekologickém zemědělství. Tomuto tématu se věnuje odborná práce autorek Hany Šejnohové a Ivany Darmovzalové z oddělení Agroenviromentální politiky.

Stať vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 19/18 dne 7. května 2018. Naleznete

 

https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/180509_aktualita_sady.pdf