Pokud by někdo z členské základny měl zájem o agenturní pracovníky z Ukrajiny, kontaktujte svaz(info@cmszp.cz), komunikujeme s agenturou z Mladoboleslavska.

V případě zájmu propojíme vaše kontakty.

ČMSZP se spojilo s agenturou sídlící u Mladé Boleslavi, která může nabídnout 50 zaměstnanců – všichni pochází z Ukrajiny a jsou v ČR legálně.

 

V případě potřeby o bližší informace piště na Info@cmszp.cz

 

Děkuji

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

pokud ani během nouzového stavu a karantén nechcete ustat v sebevzdělávání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, tak pro vás mám skvělou zprávu.

Respektive vás zvu jménem Jany Dlouhé z Centra pro otázky životního prostředí UK na webinář na téma obnovy lesů.

Online setkání s Janem Skalíkem, expertem Hnutí duha, se bude konat v pondělí, 30.3. ve 13:00, odkaz na virtuální prostor je zde: https://meet.google.com/dmv-jjfy-rpt

Tématem je obnova lesa, k dispozici je prezentace, ke které můžete klást dotazy, dále informační listy a videa. Vše je uloženo ve složce  www.bit.ly/obnova-lesu, jejíž obsah je podrobněji popsán v textovém dokumentu pod odkazem www.bit.ly/obnovalesu. Po skončení semináře vám budou nabídnuty další materiály, včetně jednoduché ale názorné online hry „Výprava do budoucnosti našich lesů“.

 

Prosím, napište, co vás k tématu zajímá, a na co by měl přednášející reagovat, v dotazníku zde

Těším se na viděnou ve virtuálním světě!

S pozdravem

Marek Hartych

16. 3. – materiály na jednání vlády
11.3.2020
Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 5, pro informaci

Zadání veřejné zakázky „Osvětová a zábavně edukační kampaň v oblasti zdravé výživy ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázce

Zdroj: MZe

Nedostupnost IS SZIF V termínu od pátku 20. 3. 2020 19:00 do soboty 21. 3. 2020 24:00. V uvedeném termínu nelze z důvodu údržby systému zaručit plnou dostupnost služeb portálu farmáře SZIF a www.szif.cz.

Kancelář svazu – omezený provoz – prosím o nahlášení návštěv telefonicky

Omezení provozu v budově Slezská 7, Praha 2

 

Vzhledem k opatřením vyhlášených vládou ČR z důvodu pandemie korona viru bude provoz omezen:

úřední hodiny 9 – 12 hod. v pondělí a ve středu,
k zajištění minimalizace kontaktu osob zakazuji všechny návštěvy na pracovištích,
nezbytná jednání budou probíhat na velkém sále v přízemí budovy. Pracovník recepce uvědomí zaměstnance, který si návštěvu v recepci vyzvedne a v případě potřeby odvede do velkého sálu.

Tato opatření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

 

V Praze 16. března 2020