Zemědělci letos podali přes 30 tisíc Jednotných žádostí

– Řádný termín pro příjem Jednotné žádosti za rok 2020 skončil. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal žádosti od 30103 žadatelů. Na finanční podporu v rámci Jednotné žádosti je vyčleněna částka ve výši téměř 32 miliard korun.

Zájemci, kteří lhůtu promeškali, mají ještě možnost podat žádost do 10. července se sankcí. V pondělí 15. června skončil řádný termín pro podávání Jednotné žádosti. Lhůta byla v letošním roce o měsíc prodloužena vzhledem k pandemii COVID-19. Případní zájemci mohou ještě žádost opožděně podat se sankcí 1% za každý pracovní den, a to do 10. července. Pro žádosti o zařazení a změnu zařazení v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologického zemědělství však možnost pozdního podání neplatí. Podpora v rámci Jednotné žádosti je určena na přímé platby (SAPS, greening, platby pro mladé zemědělce nebo podpora citlivých sektorů), plošné platby v rámci Programu rozvoje venkova (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, podpora ANC, Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice) a na platby na zvířata (Dobré životní podmínky zvířat).