Za prvních osm měsíců letošního roku SZIF v rámci zemědělských národních dotací vyplatil téměř 100 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) aktuálně eviduje přes 6 000 žádostí týkajících se zemědělských národních dotací. Do konce srpna Fond v rámci dotačních programů 18, 2.A., 10.D. a 10.E.d. vyplatil necelých 100 milionů korun. Více než čtvrtina žádostí o dotaci byla přijata prostřednictvím Portálu farmáře, zbylé žádosti byly do systému převedeny z předběžných žádostí nebo z motivačních formulářů z předchozích období.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství 9. 12. 2019. V současné době u vybraných dotačních programů stále probíhá dle Zásad příjem žádostí o dotaci či dokladů prokazujících nárok na dotaci viz Termíny příjmu dotačních programů.

Ve vydávání rozhodnutí a výplatách u dotačních programů 2.A., 10.D. a 10.E. bude SZIF nadále pokračovat i v průběhu září. Vydávat rozhodnutí začne také u programů jarní mrazy 2019 – druhá etapa, 17, 9.F.e. a 9.F.i.

Zájemcům o dotace SZIF doporučuje pravidelně sledovat webové stránky, sekci Národních dotací.

Od ledna 2020 přešla administrace zemědělských národních dotací plně do kompetence SZIF, dotační programy pro rok 2020 navazují jen s nepatrnými změnami na programy realizované v předešlých letech. Při poskytování dotací Fond postupuje podle zákona o zemědělství, zákona o SZIF, správního řádu, Zásad a příslušných právních předpisů EU.

Česká republika prostřednictvím řady cílených programů podporuje celou řadu potřebných aktivit výhradně z národních zdrojů. Těmito dotačními programy přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

Informace o dotačních programech jsou uveřejněny na webových stránkách SZIF: www.szif.cz/cs/nd. Příručky potřebné pro úspěšné podání žádostí jsou k dispozici tamtéž a na Portálu farmáře SZIF.

Zdroj: Lenka Rezková tisková mluvčí SZIF