SZIF: ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PF

 

Jaké jsou novinky v komunikaci mezi žadateli a SZIF?

– Od 1. 1. 2020 jsou v souvislosti se změnou legislativy žadatelům, kteří mají již zřízený přístup do Portálu farmáře SZIF (PF), veškeré dokumenty doručovány jeho prostřednictvím.

 

Kde najdou žadatelé informace o změně ve způsobu doručování?

– Informace o zasílání dokumentů prostřednictvím PF bude obsažena v prohlášení, které je na formuláři Jednotné žádosti. Dále bude uvedena v Potvrzení o přijetí žádosti nebo v Potvrzení o podání žádosti (při podání pomocí pracovníka OPŽL). Další informace, včetně často kladených otázek, jsou k dispozici na webu szif.

 

Jak doručování prostřednictvím PF funguje?

– Princip doručování na PF je obdobný, jako u Datových schránek. Také zde platí doručování fikcí. Tzn., že nepřihlásí-li se adresát do svého účtu ve lhůtě do 10 dnů od zaslání, považuje se dokument za doručený.

 

Jak dlouho bude doručený dokument na PF žadateli k dispozici?

– Odeslané dokumenty ze SZIF budou na PF k dispozici po dobu 90-ti dnů od přečtení dokumentu. Po této lhůtě je dokument z Portálu farmáře automaticky odstraněn. V případě, že chce žadatel/příjemce dotace mít tyto dokumenty k dispozici trvale, doporučujeme uložit je do vlastního PC.

 

Kde si lze zřídit přístup do PF?

– Přístup do PF lze zřídit osobně na podatelnách Regionálních odborů a Centrály SZIF nebo na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Žádost o přístup lze podat také prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny. Nelze ji zaslat poštou.

 

Jakým způsobem se lze do PF přihlásit?

– Přihlašování na PF je možné na webových stránkách SZIF pomocí odkazu „Portál farmáře“ v pravém horním rohu hlavní stránky. Žadatel zadá přihlašovací údaje, které obdržel na základě podání žádosti o přístup.

 

Týkají se novinky všech žadatelů?

– Řízení, která byla zahájena před datem 1. 1. 2020, se výše uvedené změny netýkají. Stejně tak se netýkají žadatelů, kteří přístup do PF z nějakých důvodů nemají. Doručování dokumentů proběhne v těchto případech stávajícím způsobem.