Spuštění Portálu farmáře pro 9. kolo příjmu Žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020

Dne 1. dubna 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 9. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020). Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 9. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014-2020  sekce „KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“; zároveň zveřejněno i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV – projektová opatření“  „Soubory ke stažení“).

V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí. Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 9. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV – projektová opatření“  „Soubory ke stažení“. Na webových stránkách www.szif.cz je také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu farmáře k administraci konkrétních žádostí v rámci projektových opatření (SZIF POSKYTUJE  Program rozvoje venkova 2014-2020  sekce „KE STAŽENÍ“  složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření“).

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 9. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 7. dubna 2020 od 8 hodin do 28. dubna 2020 do 18 hodin.

Státní zemědělský intervenční fond Odbor projektových opatření rozvoje venkova