Připomínáme: Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list za rok 2019

Na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 umístěny monitorovací listy za rok 2019 k vyplnění. Monitorovací zprávu za rok 2019 je povinnost odevzdat prostřednictví Portálu farmáře do 31. 07. 2020. Monitorovací zpráva je umístěna na Portálu farmáře v záložce: Nová podání → V hnědých obdélníkových ikonách, které přísluší Žádosti PRV – projektová opatření → Další přílohy k žádostem → Monitorovací list. Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění, ve které je také uvedena informace jaké projekty mají povinnost monitorovací zprávu odevzdávat a jakým způsobem se monitorovací zpráva odesílá. Příloha: Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2019 (datum podání do 31. 7. 2020).

Zdroj: SZIF