Návod na určení dotovatelných výdajů v rámci zpracování vlastní produkce v opatření 6.1.1

Žadatel využije přílohu č. 9 Specifické části pravidel operace 6.1.1, kde je uvedena Příloha č. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tuto přílohu žadatel v rámci operace 6.1.1 využije k nalezení vstupní suroviny i výstupního produktu v tzv. Společném celním sazebníku EU, pokud žádá na výdaje spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh.

Dotovatelné jsou pouze výdaje spojené s druhy vstupů a výstupů uvedených v této příloze. Celní sazebník žadatel nalezne zde: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnikes/Stranky/default.aspx. (Použije platnou Kombinovanou nomenklatutu pro rok 2020)

 

Nejjednodušší orientace v celním sazebníku je po stisku klávesové zkratky ctrl f (ctrl found), žadatel tak může vyhledávat v celním sazebníku ustálené názvosloví hledaného produktu či vstupu, nebo nadřazené názvosloví pro skupiny určitých produktů či vstupů. V rámci Žádosti o dotaci žadatel vyplňuje, čtyřmístný kód daného vstupu a produktu, první dvojčíslí označuje danou kapitolu, druhé dvojčíslí většinou označuje druh zvířete nebo skupinu určitých vstupů a produktů.

 

Příklad naleznete ZDE