Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka (SOM) a másla

Intervenční nákupy másla a SOM za pevnou cenu jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 zahájeny od 1. března 2020. V této souvislosti SZIF zveřejnil na www.szif.cz nové Obchodní podmínky intervenčního nákupu másla a nové Obchodní podmínky intervenčního nákupu SOM platné pro rok 2020.

Nabídky másla a nabídky SOM lze podávat v rámci intervenčního nákupu za pevnou cenu v období od 1. března 2020 do 30. září 2020, anebo do naplnění množstevního limitu, nastane-li tato situace dříve. Množstevní limit je stanoven pro máslo v objemu 50 000 tun a pro SOM v objemu 109 000 tun. K Nabídkám bude přistupováno dle data podání nabídky a v případě překročení množstevního limitu v rámci celé EU pokrátí Evropská komise nabídky podané v posledním vykazovaném období před naplněním množstevního limitu koeficientem krácení.

Nabídky je třeba podat na formulářích, které jsou ke stažení na www.szif.cz, v sekci SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Živočišná výroba / Mléko / Intervenční nákup másla a SOM/ Ke stažení – Formuláře (zde)

Obchodní podmínky jsou od 1. března 2020 zveřejněny na stránkách www.szif.cz, v sekci SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Živočišná výroba / Mléko / Intervenční nákup másla a SOM/ Ke stažení –(zde)

Důležité informace (zde). Ing. Martin Foreth v. r. vedoucí Oddělení školních programů a intervenčních opatřen