Informace pro žadatele, související s problematikou stanovení sazeb dotace pro rok 2020 u předmětů dotace v rámci dotačních programů 9.A.a. a 9.A.b.1.-3. v návaznosti na COVID-19

Bylo vydáno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ze dne 12. 11. 2020. Zpřesnění zásad lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR – http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2020/ nebo SZIF www.szif.cz.

 

Více naleunte ZDE