Informace pro žadatele ohledně doplnění bankovního spojení – DP 3.c., 3.d.

Žadatelé, kteří podali žádost v listinné podobě, jsou povinni doplnit bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti na Portálu farmáře SZIF.

 

 Pro doplnění bankovního spojení je na Portálu farmáře SZIF žadateli k dispozici Příručka pro žadatele při změně identifikačních údajů. Lze si ji zobrazit po kliknutí na rozbalovací menu u jména/názvu žadatele a zvolení položky Identifikační a kontaktní údaje, je umístěna v horní pravé části obrazovky.

 V případě, že žadatel potřebuje přidat bankovní spojení, které na Portálu farmáře SZIF ještě nemá evidované, je třeba tak nejprve učinit v již zmíněné položce Identifikační a kontaktní údaje.

 V případě, že žadatel na Portálu farmáře SZIF již má evidované bankovní spojení, je třeba toto spojení přiřadit k registračnímu číslu žádosti, kterou žadatel podal. Přiřazení již existujícího bankovního spojení je třeba provést v položce Přiřazení kontaktů k žádostem.

 Podrobné informace o doplnění bankovního spojení najdete zde