Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu

 
V rámci 8. kola příjmu žádostí bylo podáno 35 % žádostí z celkového objemu. V rámci posledních pěti dnů příjmu žádostí bylo podáno 75 % žádostí o dotaci.

I přes výše uvedené enormní zatížení Portálu farmáře v posledních dnech příjmu žádostí 8. kola PRV nebyly zaznamenány jakékoliv výpadky či přetížení systému a příjem žádostí tak proběhl zcela hladce.

 

Více se dozvíte zde:

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu 

Odbor projektových opatření rozvoje venkov