Mladí začínající – monitorovací zprávy

Doplnění: V minulém týdnu proběhla hromadná výzva k doplnění chybějících Monitorovacích zpráv za roky 2016 a 2017 a povinných příloh pro operaci Zahájení činnosti Mladých
zemědělců (611) 2016 a 2017.
 
Monitorovací zprávy se nacházejí na Portálu Farmáře:
Veškeré formuláře pro rok 2018 budou na Portálu farmáře dostupné nejpozději od června 2019.