PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet

Žádost z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků

Znění kritéria: Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9 -ti měsíční.

 

ODKAZ NA MANUÁL pro výpočet této 9-ti měsíční kapacity naleznete níže:

http://eagri.cz/public/web/file/598123/Navod_pro_vypocet_overeni_plneni_podminky_na_skladovaci_kapacitu_2018_9_21.pdf

ODKAZ PRO VÝPOČET FINAČBÍHO ZDRAVÍ PRO 7.KOLO PRVNALEZNETE ZDE:

eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/financni-zdravi/metodika-vypoctu-financniho-zdravi-7.html