Evropská komise schválila český Propagační program zaměřený na zemědělství

Evropská komise schválila svým prováděcím rozhodnutím C(2018) ze dne 16. 10. 2018 propagační program předložený Agrární komorou České republiky. Program s názvem „Zrozeno v EU“ volně navazuje na úspěšné programy „Bílé plus. Mléko, velké plus pro vás” a „Bílé plus. Mléko a mléčné výrobky, velké plus pro vás“. Program je zaměřený na propagaci zemědělství jako celku se zaměřením na vybrané komodity, jako jsou mléko, maso, ovoce a zelenina. Program uspěl v tvrdé konkurenci programů z ostatních členských států. Z celkového počtu 146 žádostí Evropská komise schválila 58 programů včetně českého. Cílem programu „Zrozeno v EU“ je poskytování informací a provádění propagačních opatřeních na podporu Program bude realizován po dobu tří let dle v České republice a na Slovensku. Celkový rozpočet programu je 1 060 000 EUR, z toho Evropská komise přispěje 70 %, tj. částkou ve výši 742 000 EUR, zbylou část hradí žadatel. Propagační opatření budou realizována od února 2019 a budou zahrnovat akce reklamu v tisku a na internetu, účast na výstavách a veletrzích, vzdělávací akce pro studenty škol formou návštěv na farmách, webové stránky a komunikační aktivity na sociálních sítích.

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz Ing. Michal Barbuš vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace