7.KOLO PRV – DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Dotaci z Programu rozvoje venkova bude možné získat na investice do zemědělských podniků, potravinářské projekty, preventivní opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, lesnickou techniku, nebo na projekty spolupráce.

Žádosti budou přijímány na:

Operace Předběžná alokace (Kč)
Vzdělávací akce 30 000 000
Investice do zemědělských podniků 2 000 000 000
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 550 000 000
Zavádění preventivních opatření v lesích 17 000 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 50 000 000
Technika a technologie pro lesní hospodářství 150 000 000
Sdílení zařízení a zdrojů 70 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  20 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 5 000 000

OP Rybářství mohou žadatelé získat dotaci například na technologický rozvoj rybářských podniků, jejich modernizaci, zvýšení konkurenceschopnosti, zavádění nových nebo vylepšených produktů nebo na zakládání organizací producentů. Celkem tak ve formě dotací může sladkovodní rybářství získat 136 milionů korun.

Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i OP Rybářství mohou zájemci zasílat prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. října 2018.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství