Projekt FARMÁŘI (2021)

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu: 

Podpora vzdělávání a propagace v oblasti ekologického zemědělství a ekologické produkce ve smyslu naplňování cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2025.

Projekt lze rozdělit na několik částí:

1. Prezentace individuální – návštěva školy/exkurze/soutěž (práce s učiteli a dětmi)
2. Školení zemědělců – zaměřená na reálné zkušenosti v návaznosti na podmínky
v ČR
3. Prezentace veřejná – výstavy/veletrhy/dny otevřených dveří/trhy/soutěž

V rámci projektu budeme spolupracovat se středními školami (v případě zájmu i se základními a mateřskými školami).


Z důvodu opatření souvisejících s COVID-19 jsme se rozhodli uspořádat ONLINE SOUTĚŽ pro soutěžící ve věku od 6 do 20 let, která se koná v době od 1.4.2021 do 30.6.2021. Soutěžící zašle svojí vymyšlenou báseň, říkanku, píseň či rčení. na email info@cmszp.cz nebo pošle zprávu přes Facebook či WhatsApp +420602542602.

TÉMA : Biopotravina typická pro Českou republiku – maso, zelenina, ovoce, mléko, jogurt, sýr, chléb, marmeláda atd. a nebo téma ekologickém zemědělství .

Můžete se zaměřit na ovoce pěstované v ekologickém režimu – nemusí mít perfektní vzhledové vlastnosti, ale má významný vliv na přírodní koloběh látek. Téma propojte klidně  i na návaznost lokálnosti produkce a její sezónnost.

A pro ty starší jsme si připravili pro inspiraci ukázku písně v anglickém jazyce:  

 

Pravidla naleznete ZDE a aktuality na našem webu a Facebooku.

Účastníci od nás obdrží dárky.

Pokud to podmínky umožní (např. v návaznosti na opatření COVID), výhercům zajistíme výlet k lokálnímu ekologickému hospodáři či zpracovateli.

VÝZVA: Pokud máte zájem se s námi podělit o Vaše zkušenosti či dotazy prosím kontaktujte nás na emailu: info@cmszp.cz.


Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR