Změna klimatu: Plán využití lesů ke snižování CO2

Dne 11. července odhlasoval výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zprávu o emisích a odstraňování skleníkových plynů v rámci odvětví LULUCF.

 

Podle tohoto legislativního návrhu by země Evropské unie, ve kterých dochází ke zmenšování zalesněných ploch, měly kompenzovat výsledné emise opětovnou výsadbou lesů nebo efektivnějším hospodařením se stávajícími lesy, zemědělskou půdou a pastvinami.

Poslanci dále posílili toto ustanovení tím, že dodávají, že od roku 2030 by členské státy měly v souladu s dlouhodobými cíli EU a závěry Pařížské dohody zajistit větší míru absorpce CO2 než představují emise z využívané půdy. Lesy EU nyní absorbují téměř 10% celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Legislativní návrh bude dále projednáván na zářijovém plenárním zasedání Evropského parlamentu.

Více informací v tiskové zprávě Evropského parlamentu, která je k dispozici zde (v AJ).