Věstník Ministerstva zemědělství od ledna 2021 pouze v elektronické podobě a to zcela zdarma

Ministerstva zemědělství se rozhodlo vydávat Věstník Ministerstva zemědělství od ledna 2021 pouze v elektronické podobě.
Věstník Ministerstva zemědělství slouží především k publikování dokumentů, na které je odkazováno v právním předpise s tím, že jsou tyto dokumenty zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva zemědělství, a dále jsou v něm zveřejňovány dokumenty informačního charakteru.
Věstník Ministerstva zemědělství vydávala od roku 1992 firma SEVT a.s.
a je k dispozici pouze pro předplatitele v tištěné podobě.

Změna ve vydávání Věstníku Ministerstva zemědělství bude spočívat v tom, že bude
vydáván přímo Ministerstvem zemědělství, bude volně a zcela zdarma k dispozici
a ke stažení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.
Ministerstvo zemědělství se tak připojí k naprosté většině resortů, které pokud svůj
věstník vydávají, již jen v elektronické podobě. Redakce Věstníku Ministerstva zemědělství nadále zůstane v působnosti odboru legislativního, který tuto činnost vykonává již od roku 1992. Hlavním cílem výše uvedených navrhovaných změn je zmodernizovat a zelektronizovat celý systém publikace a tím zlepšit dostupnost a uživatelský komfort zejména pro zemědělskou veřejnost.
Zdroj: Mze