Tisková oprava v Pravidlech 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 11. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „Pravidla“) pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců platných pro 11. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě.

 

 

V rámci preferenčního kritéria č. 4 při sloučení dvou preferenčních kritérií došlo v části vysvětlivky k ponechání podmínky, že vstupem a výstupem zpracování vlastní produkce je produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU.

Tato podmínka ovšem na základě sloučení kritérií pro „annexové“ a „neannexové“ zpracování již neplatí. Body mohou získat podnikatelské plány bez ohledu na skutečnost, zda je vstup a výstup zpracování vlastní produkce uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU. Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel s formální úpravou znění vysvětlivky předmětného preferenčního kritéria je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Příloha: Specifické podmínky Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 11. kolo – Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců – po opravě tiskové chyby

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR