FAO – Vývoj světového obchodu a trhů se zemědělskými a potravinářskými výrobky

 

Podle reportu FAO (SOCO, The State of Agricultural Commodity Markets 2020) se světový obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky mezi lety 1995 a 2018
zdvojnásobil a dosáhl 1,5 bilionu USD. Export potravin tzv. rychle se rozvíjejících a rozvojových zemí nyní tvoří více než jednu třetinu celosvětového objemu obchodu. Země s vyššími a nižšími středními příjmy zaznamenaly zvýšení svého podílu na světovém vývozu zemědělsko-potravinářských výrobků z přibližně 25 % v roce 2001 na 36 % v roce 2018.

Míra růstu obchodu se ale od finanční krize v roce 2008 zpomalila a FAO očekává další
dopady následkem pandemie COVID-19. WTO odhaduje, že by se kvůli pandemii a narušení ekonomické aktivity světový obchod se zbožím mohl propadnout o 13-32%.

Reakce na pandemii vyžaduje spíše mezinárodní spolupráci a koordinaci než opatření, která podporují protekcionismus a soběstačnost států v produkci potravin.

Jak informoval hlavní ekonom FAO pan Torero, cílem reportu je pochopit, jak mohou správně fungující mechanizmy mezinárodních trhů pomoci situaci překonat. Zaměřit pozornost je potřeba i na hodnotové řetězce, které jsou zásadním nástrojem pro adekvátní odměny malých farmářů. Posledním krokem je aplikovat digitální technologie, které umožní zefektivnění a urychlení celého procesu. Nejedná se pouze o samotné digitální technologie ale také o schopnost farmářů a dalších zapojených stran je používat.

Využití digitálních technologií může zlepšit přístup zemědělců na trhy. Například v Číně se podíl online obchodování (maloobchodního nákupu potravin) v únoru 2020 skokově zvýšil z 11 % na 38 %.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe
+420 221 814 623