Výroční zpráva za rok 2018 PRV

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018.

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018 byla schválena MV PRV dne 19. června 2019. Evropská komise po vypořádání technických připomínek zprávu přijala dne 21. října 2019.

Přílohy