Veterinárních antimikrobik se v roce 2017 použilo o polovinu méně než před deseti lety

Mezi roky 2006 – 2017 klesla spotřeba veterinárních antimikrobik v České republice o 55 %. Dokládá to zpráva o shrnutí a srovnání dlouhodobých trendů spotřeb veterinárních antimikrobik, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství (https://bezpecnostpotravin.cz/spotreba-antimikrobik-ve-veterinarni-medicine-v-cr.aspx).

Chovatelé v ČR respektují zákaz používat antibiotické stimulátory růstu a produkce a také čím dál více omezují podávání antimikrobik preventivně. Používání léčiv v českých hospodářstvích dlouhodobě kontrolují dozorové orgány a snížení užívání je dokladem, že tuzemská produkce je kvalitní.

 

 

V grafu je vidět nejen podstatný pokles spotřeby veterinárních antibiotik v absolutních hodnotách (červená křivka), ale také po přepočtu hmotnostních objemů antibiotik na počty chovaných zvířat a biomasu porážených zvířat (modrá křivka).

ZDROJ: MZe