Ročenka ekologického zemědělství za rok 2017

Autor:   Ministerstvo zemědělství ČR, Bioinstitut, o.p.s.
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČTPEZ a Bioinstitutem o.p.s. vydává Ročenku ekologického zemědělství, která shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice za rok 2017.

Ročenka je dostupná v elektronické verzi.
Tištěná publikace k dispozici na MZe od 15. 3. 2019.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ  [PDF – 6.5 MB]