Honitby v LPIS

V LPIS lze nově zobrazit příslušnost dílů půdních bloků do konkrétní honitby. 

Ze zákona o myslivosti mají zemědělci z důvodů ochrany zvěře v honitbě povinnost oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin.  V LPIS lze nyní dohledat v jaké honitbě se obhospodařovaný díl půdního bloku nachází a rovněž zobrazit kontakt na obec s rozšířenou působností, kam honitba spadá. Na obci s rozšířenou působností si zemědělec může vyžádat kontakt na konkrétního uživatele honitby vůči, kterému má plnit oznamovací povinnost. Honitby v LPIS stručně shrnuje příručka, která je přílohou této novinky. Další informace o povinnostech uživatele honitby, držitele honitby a hospodařících subjektů naleznete v krátkém informačním materiálu uvedeném v příloze.

PDF Informační leták Otevírá se do nového okna. (534 KB) ; PDF Příručka Honitby v LPIS Otevírá se do nového okna. (301 KB)