Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018

Příjem žádostí bude zahájen 9. 10. 2018 od 9 hod.
Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.
Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 2. 10. 2018.
Příjem žádostí pro třináctou výzvu končí 30. 10. 2018 v 17:59.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Více informací naleznete po odkliknuti ZDE