Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 – 2020 (verze 4) – platná a účinná od 8. 8. 2018

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 je aktualizována v návaznosti na Pravidla pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí.

Aktualizovaná Příručka (verze 4)

Příloha č. 6 – Licenční ujednání – prohlášení autora zaměstnance a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu

Příloha č. 7 – Licenční ujednání – prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Přílohy