Harmonogram výzev MZe, SZIF – 5.kolo příjmu

Harmonogram výzev PRV na rok 2017

Podzimní 5.kolo

V termínu příjmu žádostí od 10. 10. 2017 8:00 hodin do 30. 10. 2017 13:00 hodin

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Odkaz na prezentaci MZe k 5.kolu příjmu žádostí naleznete ZDE.

Odkaz na prezentaci SZIF, včetně důležitých termínů naleznete po kliknutí na políčko ZDE.

Žádost o dotaci lze podávat prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře.

 

Harmonogram předpokládané administrace podpor Jednotné žádosti 2017 naleznete na stránkách SZIF.

 

Zdroj: SZIF a Mze