Ministr zemědělství Jurečka se sešel s generálním ředitelem EK pro zemědělství a rozvoj venkova Plewou

 

Tíživá situace na trhu s mlékem a vepřovým masem byla hlavní tématem dnešního setkání ministra zemědělství Mariana Jurečky a generálního ředitele Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova Jerzyho B. Plewy. Jednali také o situaci v sektoru cukru a cukrovky, důsledcích silných jarních mrazů a o zjednodušení Společné zemědělské politiky EU.

Ministr Jurečka ocenil dosavadní aktivity Evropské komise, nicméně současný vývoj podle něj ukazuje, že navzdory opatřením na evropské i národní úrovni je situace v sektorech mléka a vepřového masa i nadále kritická.

Marian Jurecka„Stále se potýkáme s poklesem výkupních cen za mléko, které se pohybují pod výrobními náklady. V dubnu klesla cena na 6,54 koruny za litr, což představuje meziroční snížení ceny o 20 procent. Na Ministerstvu se od počátku snažíme situaci producentů řešit jak využíváním nástrojů Unie, tak zavedením nových národních dotačních titulů. Mimořádnou kompenzaci, kde bylo ČR z prostředků EU alokováno 11,2 milionu eur, jsme navýšili o 100 % z národních peněz. Využili jsme také možnost dřívějšího vyplacení záloh na platby SAPS, tedy jednotné platby na plochu, a některé platby z Programu rozvoje venkova,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Požaduje projednání této problematiky koncem června na Evropské radě, tedy na nejvyšší možné politické úrovni v EU.

Ministr Jurečka a generální ředitel Plewa hovořili také o situaci v sektoru cukru a cukrovky v souvislosti s blížícím se koncem výrobních kvót na cukr v říjnu roku 2017, po kterém nebude výroba této komodity v zemi Evropskou unií regulována.

Marian Jurecka„Také v sektoru cukru se potýkáme s dlouhodobým poklesem cen. Do budoucna bude velmi zásadní pečlivě monitorovat situaci na trhu a mít k tomu všechny potřebné nástroje, a to již v době zrušení kvótového systému. Nutné bude také zajistit adekvátní ochranu evropských producentů,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

 

Zdroj: SZIF