Zápis z 10. jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po roce 2018 (PS LFA)

Zápis z 10. jednání pracovní skupiny naleznete ZDE.

Na pracovní skupině byla zastoupena i naše nevládní zemědělská organizace Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Bod 1) Souhrn s předchozích jednání

Bod 2) Bude vyjednáváno celkové vymezení oblasti ANC na úrovni 56,5% výměry z.p. v ČR. 

Ze stávajících LFA oblastí nesplnilo kritérium pro zařazení do ANC 42 tis. ha  z.p. Pro tuto část je navrhnuta přechodná, postupně se snižující platba do 2020.

Bod 3) Problematika posuzování faremních systémů

  • intenzita chovu přežvýkavců bude posuzována za předchozí kalendářní rok (12 měsíců) po podání žádosti
  • intenzita chovu přežvýkavců bude stanovena jako průměrný stav za celý kalendářní rok
  • započítávání skotu, ovcí a koz byla jasná shoda v diskuzi. ČMSZP hlasoval pro započítání koní, v tomto bodě nedošlo ke shodě všech účastníků.
  • Nutný bude nový model pro nově vzniklé farmy – jak posuzovat