Zápis z jednání kulatého stolu ministra zemědělství

Pan ministr Marian Jurečka svolává nevládní organizace působící v České republice k jednání u kulatého stolu, s cílem zesílit dialog mezi státní správou a nevládními organizacemi.

 

Mezi pozvanými organizacemi jsou:

Potravinářská komora České republiky

Agrární komora České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Svaz marginálních oblastí

Společnost mladých agrárníků  České republiky

Asociace soukromého zemědělství  České republiky

Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin „PRO-BIO“, z. s.

Iniciativa zemědělských a potravinářských podnikatelů, z.s.

 

Zápisy z jednání:

Zápis ze dne 12. 1.2016

Zápis ze dne 22. 3.2016

Zápis ze dne 07. 6.2016 (není k dispozici)

Zápis ze dne 14.9.2017

Přílohy