Zpráva o činnosti Geopa-Copa 2020

Od vypuknutí pandemie se Geopa-Copa snažila zajistit, aby zaměstnavatelé v zemědělství mohli pokračovat ve své činnosti ve prospěch všech občanů. Za tímto účelem se Geopa-Copa (od února) zaměřila na různé oblasti činnosti:

Zaměstnanost – zmírnění problémů s nedostatkem pracovních sil, kterým čelí zaměstnavatelé
▪ Geopa-Copa a EFFAT podepsaly společnou dohodu o nasazení sezónních pracovníků do EU. (15/05/2020). Tuto akci podpořily komisař Wojciechowský a Schmit, došlo k zařazení tématu do agendy sociálního dialogu.
▪ Konnání týdenní online setkání s členy úzkého vedení za účelem výměny informací o potřebách zúčastněných organizací.

Bezpečnost při práci – převzetí vedoucí úlohy v oblasti ochrany zaměstnanců během krize a po ní
▪ Geopa-Copa, EFFAT a agentura EU-OSHA podepsaly memorandum o spolupráci při vývoji OiRA (Online Interactive Risk Assessment Tool). Na podporu této akce jmenovala Geopa-Copa tři odborníky, kteří zastupovali organizaci během řídících výborů (19. 5. 2020)
▪ Geopa-Copa se zúčastnila webináře SACURIMA „Politická doporučení pro zlepšení kultury bezpečnosti a řízení rizik v zemědělství“. (30.06.2020)
▪ Geopa-Copa se také zúčastnila webináře Smart Agri Hubs „COVID-19 v agropotravinářském sektoru: nový způsob práce pro DIH a zemědělce“, kde úvodní slova přednesla Karolina Menclova, zastupující naši organizaci GEOPA COPA. (09/11/2020)

Mobilita – usnadňování vstupu sezónních pracovníků do východní Evropy a severní Afriky do EU
▪ Geopa-Copa a Copa-Cogeca podepsaly dopis o vstupu pracovníků v zemědělství ze třetích zemí do Evropské unie. (02/07/2020)
Tuto akci podpořilo zaslání dopisu komisařům Schinasovi a Johanssonovi.
Minimální mzdy – zajištění role sociálních partnerů na národní úrovni oproti mzdám v celé EU
▪ Geopa-Copa připravila dva poziční dokumenty pro každou fázi veřejné konzultace

Evropské komise o spravedlivých minimálních mzdách. (02-09 / 2020)
Tyto dokumenty byly zaslány GŘ EMPL spolu s pozicí BusinessEurope.

Celoživotní učení – podpora odpovídajících rámců pro zvyšování kvalifikace zemědělské pracovní síly
▪ Geopa-Copa přispěje k Paktu o dovednostech, který je součástí evropské agendy dovedností, shromažďováním vstupů od členů a přípravou společného postoje k tomuto tématu.

Členové skupiny Geopa-Copa a pracovní skupiny pro rozvoj venkova Copa dokončí nedávný průzkum týkající se zvyšování kvalifikace a rekvalifikace lidí v produktivním věku.

Projekty EU – Investice do dlouhodobých řešení pro budoucnost zemědělského sektoru
▪ Geopa-Copa uspořádá do konce roku tři řídící výbory a jeden online seminář v rámci projektu „Rostoucí budoucnost: Zvyšování atraktivity zemědělství“ financovaného EU. “
Za tímto účelem byly výzkumníky z think tanku CEPS vypracovány dva dotazníky pro zaměstnavatele a následně zaslány všem členům Geopa-Copa pro vstupy.

Výsledky těchto akcí:
▪ Uznání sezónních pracovníků jako zásadních pracovníků v „Pokynech týkajících se výkonu volného pohybu pracovníků“. (30/03/2020)

▪ Prezentace Geopa-Copa na webináři „Story of adapting to COVID-19“, na téma svobody pohybu pracovníků, pořádaná projektem „Smart Agri Hubs“ financovaným EU. (30/04/2020)

▪ Zmínka o společném prohlášení Geopa-Copa / EFFAT v usnesení Evropského parlamentu o „Evropské ochraně přeshraničních a sezónních pracovníků v kontextu krize COVID-19“. (19/06/2020)

▪ Zahrnutí oblastí zájmu, jako je „ubytování a doprava“, do „Pokynů pro sezónní pracovníky v EU v souvislosti s vypuknutím COVID-19“. (16/07/2020)

▪ Prezentace Geopa-Copa na téma komunikačních kanálů se sezónními pracovníky v pracovní skupině Evropského orgánu práce. (24/09/20)

▪ Do poloviny roku 2021 budou mít zaměstnavatelé k dispozici online nástroje pro provádění hodnocení rizik na svých farmách online. Nástroje jsou ke stažení zdarma. (https://oiraproject.eu/cs/oira-tools)