Nominace do předsednictva v projektu OiRA – termín 30 říjen

Dobrý den,

nabízíme možnost spolupráce na projektu GEOPA COPA. Účelem této dohody je rozvoj online interaktivního projektu posouzení rizik (OiRA) pro odvětví zemědělství. OiRA je online nástroj pro posuzování rizik, který umožňuje mikropodnikům a malým podnikům provádět praktické hodnocení rizik podle postupu krok za krokem. Počínaje identifikací a hodnocením rizik na pracovišti, přes rozhodování o preventivních opatřeních, přijetí opatření, až po monitorování a hlášení.

Po podpisu memoranda bude vytvořen řídící výbor pro vývoj nástroje OiRA pro odvětví zemědělství. Geopa-Copa nyní musí jmenovat odborníky, kteří budou zastupovat naši organizaci při práci na nástroji OiRA.

Tři pododvětví, do kterých budeme přispívat, jsou chov zvířat, pěstování ovoce a zeleniny. Přestože ještě nebylo rozhodnuto, bude se řídící výbor konat dvakrát nebo třikrát ročně během dvou let.

Řídící výbor budou složeni z určených odborníků z EFFAT, odborníků z Geopa-Copa, sekretariátů obou organizací a zástupce z EU-OSHA.

Pokud máme zájem, lze navrhnout odborníka, který by zastupoval Geopa-Copa při vývoji nástroje OiRA, jejich životopis je třeba zaslat do 30. 10. 2020.
Odborníci by měli mít základní znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo o jednom ze tří subsektorů(chov zvířat, pěstování ovoce a zeleniny)

První řídící výbor se má konat online přibližně v polovině listopadu. Vybereme 5 odborníků, kteří společně se sekretariátem Geopa-Copa vyvinou tento inovativní nástroj ke zlepšení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zemědělských odborníků. Chtěla bych zdůraznit význam zastoupení odvětví zemědělství v řídícím výboru a spoléháme na vaši podporu.
V případě dotazů a zájmu neváhejte kontaktovat kancelář svazu.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Karolína Menclová, ředitelka 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

sídlo: Slezská 7, 120 00 Praha 2

Mob.: +420 602 542 602

web.: http://cmszp.cz/