Aktuálně z GEOPA

Ve středu a ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil odborného výboru pro vysílání pracovníků. Diskuse zahrnovaly účinek COVID-19 na svobodu pohybu, vnitrostátní úsilí o koordinaci mezi členskými státy a stávající platné právní předpisy.

Ve čtvrtek se sekretariát zúčastnil prováděcí směrnice odborné skupiny (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Spolu s BussinessEurope požádala Geopa-Copa Komisi, aby zajistila, že se směrnice bude i nadále vztahovat pouze na zaměstnance a nebude rozšířena tak, aby zahrnovala osoby samostatně výdělečně činné. 

A konečně, sekretariát je hluboce líto oznámit, že vzhledem k současné COVID-19 cestovní omezení uplatňovaná v Lotyšsku, Geopa-Copa předsednictvo členové úřadu rozhodl v úterý, že seminář se bude konat on-line. Sekretariát ověřil, které delegace Geopa-Copa budou moci volně cestovat do Lotyšska. Z téměř 20 různých národních zástupců by se pouze 4 (Estonsko, Kypr, Litva a Finsko) vyhnuli 14denní karanténě v zemi. To je něco, co jednoduše brání fyzické účasti na této události, a tedy účasti našich delegací. Doufáme, že druhý seminář, který se má konat příští rok na Kypru, se bude konečně konat fyzicky.

Členové předsednictva také rozhodli, že seminář v Rize se změní na jednodenní digitální událost, takže program bude řádně upraven tak, aby udržoval kritické řečníky i výzkumné pracovníky CEPS.