V Evropském parlamentu byl oficiálně představen návrh zprávy k SZP po roce 2020

Návrh zprávy k budoucnosti potravin a zemědělství zpravodaje Herberta Dorfmanna (IT, Evropská lidová strana) byl představen během včerejšího mimořádného zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova ve Štrasburku.

 

Návrh zprávy obsahuje tyto elementy:

 • Požadavek na zjednodušení a modernizaci společné zemědělské politiky;
 • Ustanovení základního souboru společných cílů v rámci nového prováděcího modelu SZP (tzv. New Delivery Model);
 • Požadavek na zachování současné výše rozpočtu SZP;
 • Požadavek na zachování obou pilířů podpory;
 • Požadavek na posílení flexibility členských států v případě pravidel podpor de minimis;
 • Povinné posílení podpory malým zemědělcům, zavedení degresivity plateb velkým podnikům, zastropování přímých plateb by mělo zůstat dobrovolným rozhodnutím členských států;
 • Požadavek na harmonizaci úrovně přímých plateb na hektar mezi členskými státy;
 • Požadavek na zachování dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS);
 • Posílení postavení primárních producentů v rámci potravinového dodavatelského řetězce;
 • Podpora generační obměny;
 • Podpora inovací.

 

Pozměňovací návrhy k draftu zprávy je možné předkládat do 19. března 2018, o konečné podobě zprávy bude pravděpodobně hlasováno během zasedání výboru dne 17. května 2018.