Reforma SZP po roce 2020: Předkládání návrhů zpráv v Evropském parlamentu

Dne 21. listopadu prezentovali ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova návrhy svých zpráv ke společné zemědělské politice po roce 2020 europoslanci Ulrike Müller (ALDE, DE), Esther Herranz-García (EPP, ES) a Eric Andrieu (S&D, FR). 

 

Zpráva europoslankyně Ulrike Müller se týká horizontálních otázek SZP – provádění kontrol zemědělských podniků a monitorování plnění cílů SZP. Zpravodajka vyzývá k zajištění dostatečně dlouhého přechodného období pro přechod na novou politiku SZP, dále požaduje snížit administrativní zátěž tím, že kontroly budou prováděny jen jednou za dva roky (a nikoliv ročně).

Zpráva Esther Herranz-García se týká strategických plánů SZP. Zpravodajka mimo jiné doporučuje odložit použití strategických plánů až na rok 2023, požaduje zachovat současný rozpočet SZP a zlepšit požadavky pro získání podpory pro mladé zemědělce. Ke Komisí navrhovanému povinnému zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR požaduje možnost stanovit výši stropu samotnými členskými státy. Ty by také měly mít volnost v přidělování uvolněných prostředků těm intervencím, které budou považovány za přiměřené. Europoslankyně také požaduje zachování současné úrovně dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) ve výši 13% + 2%.

Zpravodaj Eric Andrieu se ve své zprávě věnuje společné organizaci trhů v rámci SZP po roce 2020 a dále se specificky zaměřuje na vinařství.